Competențe Antreprenoriale

sept. 19, 2022 | Cursuri

Denumirea furnizorului de formare: SC ECO RURAL CONSULTING SRL

Tipul programului: Competente cheie

Denumirea calificării/ocupaţiei sau specificarea „grupări de competenţe”: Competente antreprenoriale, financiare si juridice

Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţie: Nu este cazul

Domeniul ocupaţional: Antreprenoriat

Nivel de calificare: Nu este cazul

Tipul de certificat obţinut: De absolvire