Dorian Vorel

economist

  • Peste 15 ani experienta în cadrul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional;
  • 8 ani în cadrul firmei Eco Rural.

Arii de expertiza: planuri de afaceri, studii de fezabilitate, analiza cost beneficiu, formator antreprenoriat, achiziții publice, întocmire ghiduri de finanțare, evaluare proiecte.

Curriculum vitae


Florian Filat

economist

Peste 20 de ani de experienta în consultanta financiara: Banc Post, Mercury Promotion și GMP.

Arii de expertiza: planuri de afaceri, studii de fezabilitate, analiza cost beneficiu, formator antreprenoriat, achiziții publice.

CV – Anexat


Bogdan Gaman

economist

Peste 10 ani experienta în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Arii de expertiza: planuri de afaceri, studii de fezabilitate, analiza cost beneficiu, formator antreprenoriat, achiziții publice, întocmire ghiduri de finanțare, evaluare proiecte.

CV – Anexat


Răzvan Vastea

economist

Peste 10 ani experienta în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Arii de expertiza: planuri de afaceri, studii de fezabilitate, analiza cost beneficiu, formator antreprenoriat, achiziții publice, întocmire ghiduri de finanțare, evaluare proiecte.

CV – Anexat


Cristina Voicu

economist – doctor în economie

Peste 10 ani experienta de management în proiecte finanțate din fonduri europene.

Arii de expertiza: management.

CV – Anexat


Gabriela Dimofte

sociolog

  • Peste 20 de ani de experienta în asistenta sociala și programe de asistenta sociala;
  • Peste 10 ani experienta în management.

Arii de expertiza: asistenta sociala, egalitate de șanse, management, elaborare cereri de finanțare.

Curriculum vitae


Mădălina Cristina Badea

asistenta sociala

  • Peste 10 de ani de experienta in asistenta sociala si programe de asistenta sociala;
  • Peste 10 ani experienta in management.

Arii de expertiza: asistenta sociala, egalitate de șanse, management, elaborare cereri de finanțare.

Curriculum vitae


Corina Iancu

sociolog

  • Peste 10 de ani de experienta in medierea muncii si consiliere profesionala;
  • Peste 10 ani experienta in management.

Arii de expertiza: asistenta sociala, egalitate de șanse, management, elaborare cereri de finanțare.

Curriculum vitae


Simona Marin

psiholog

  • Peste 10 de ani de experienta in medierea muncii si consiliere profesionala;
  • Peste 10 ani experienta in consiliere psihologica si comportamentala.

Arii de expertiza: asistenta sociala, egalitate de șanse, psihologie, elaborare cereri de finantare.

CV – Anexat


Mihnea Dimoftache

inginer – Facultatea de Automatica și Calculatoare

Arii de expertiza: formare profesionala, estimare de costuri.

CV – Anexat


Florin Mitrea

politolog

5 ani experienta în consiliere și orientare profesionala.

Arii de competenta: consiliere și orientare profesională; analiză tendințe ale pieței muncii; înregistrare și reînnoire conturi firme în SEAP; elaborare cereri de finanțare; evaluare oferte pentru cursuri de formare.

Curriculum vitae


Valentin Trusca

inginer

10 ani experienta în achiziții și formare profesionala implicat în proiecte finanțate din fonduri europene.

Arii de competenta: achiziții publice, scrieri de cereri de finantare.

CV – Anexat