Servicii

Societatea noastră oferă următoarele servicii:

1. Servicii de formare profesionala

 • Cursuri acreditate de ministerul muncii:
 • Competente antreprenoriale;
 • Lucrător în comerț;
 • Lucrător în alimentație;
 • Cursuri de manichiura pedichiura;
 • Lucrător finisor în construcții;
 • Lucrător fierar betonist în construcții;
 • Formare de formatori;
 • Masinist la masini de ambalare.

2. Aplicații pentru fonduri nerambursabile

 • cereri de finanțare pentru proiecte de investiții, resurse umane, ONG uri, sănătate, educație, infrastructură;
 • studii de fezabilitate și analize cost beneficiu;
 • planuri de afacere.

3. Consultanta în achiziții

 • Întocmire de documentații de atribuire și caiete de sarcini;
 • Asistenta în evaluare și întocmire dosare de achiziție;
 • Participarea în comisii de evaluare.

4. Asistenta tehnica pentru:

 • Evaluarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
 • Întocmirea de ghiduri de finanțare;
 • Administrarea de scheme de finanțare.