Competențe Digitale

ian. 25, 2023 | Cursuri

Denumirea furnizorului de formare: SC ECO RURAL CONSULTING SRL

Tipul programului: Competente cheie

Denumirea calificării/ocupaţiei sau specificarea „grupări de competenţe”:  Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de invatare si cunoastere

Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţie: Nu este cazul

Domeniul ocupaţional: Competențe cheie, comune mai multor ocupații

Nivel de calificare: Nu este cazul

Tipul de certificat obţinut: De absolvire