Operator Date

ian. 25, 2023 | Cursuri

Denumirea furnizorului de formare: SC ECO RURAL CONSULTING SRL

Tipul programului: Calificare

Denumirea calificării/ocupaţiei sau specificarea „grupări de competenţe”:  Operator Introducere, Validare si Prelucrare Date

Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţie: NC 4113.2.1 , COR 413201

Domeniul ocupaţional: Functionari administrativi / Operatori introducere date

Nivel de calificare: Nivel 3

Tipul de certificat obţinut: De calificare